Datasett: Estonia: Parliamentary Election 1995

Last ned

Samandrag

Election results, Estonia: Parliament Election 1995

Political parties represented in the election:

KMÜ - Coalition Party and Rural Union (Koonderakond ja Maarahva Ühendus)
Reform - Estonian Reform Party (Eesti Reformierakond)
Kesk - Estonian Centre Party (Eesti Keskerakond)
I/ERSP - Fatherland Union / Estonian National Independence Party (Isamaaliit / Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei)
MKOE - Our Home is Estonia! (Meie Kodu on Eestimaa!)
Parem - Right-Wingers/Republican and Conservatives People's Party (Parempoolsed)
PE/EK - Right Estonia/Estonian Citizen (Parem Eesti/Eesti Kodanik)
TEE - Future Estonia Party (Tuleviku Eesti Erakond)
Õiglus - Justice (Õiglus)
Mõõduk - Moderates/Moderate People's Party (Mõõdukad)
ETRE - Estonian Farmers Party (Eesti Talurahva Erakond)
KunRoh - Independent Royalists and Greens Candidate List for the Spirit's Victory over Power's Stupidity, Demagogy, and Greed (Sõltumatu Kuningriiklaste ja Roheliste Nimekiri Vaimu Võiduks Võimu Rumaluse, Demagoogia ja Saamahimu Üle)
ERKL - Estonian Nationalist Central League (Eesti Rahvuslaste Keskliit)
Metsa - Forest Party (Metsaerakond)
EDL - Estonian Democratic Union (Eesti Demokraatlik Liit)
Sinine - Estonian Blue Party (Eesti Sinine Erakond)
Ind. - Independents

Variabelgrupper

Full tittel

Estonia: Parliamentary Election 1995

Identifikasjonsnummer

EEPA1995!Download

Liste av nøkkelord

Election

Emneklassifisering

Geografisk omfang

Estonia (NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3):

NUTS ID NUTS Name
EE001 Põhja-Eesti
EE004 Lääne-Eesti
EE006 Kesk-Eesti
EE007 Kirde-Eesti
EE008 Lõuna-Eesti
EEZZZ Abroad votes
EE00 Eesti
EE0 EESTI
EE EESTI

Datatype

Aggregate data

Datakjelder

http://www.vvk.ee/r95/htl_start.stm

Notat

Abroad votes: The Estonian National Electoral Commission reports abroad votes on electoral district level. As these do not correspond to the NUTS 3 structure, the number of votes cast abroad is aggregated to national levels.

NUTS structure and electoral units: Estonia has 12 (11 prior to 2003) electoral districts. These districts are subdivided into 24 areas which contains the 15 counties, the city of Tartu (linn) and the city of Tallin which is divided into 8 units (linnaosa). The electoral districts do not correspond to the NUT 3 strucutre (in some cases, counties belonging to the same electoral district belong to different NUTS 3 regions). In order to obtain NUTS 3 results, the election results from the 24 subunits has been used.

Tilgangsstatus

Data is available free of charge.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.