Datasett: Norway: Parliamentary election 2013

Samandrag

<h4>Party abbreviations:</h4>

<ul>
<li>A - Det norske Arbeiderparti (Norwegian Labour Party)</li>
<li>H - Høyre (Conservative Party)</li>
<li>FRP - Fremskrittspartiet (Progress Party)</li>
<li>KRF - Kristelig Folkeparti (Christian Democratic Party)</li>
<li>SP - Senterpartiet (Centre Party)</li>
<li>V - Venstre (Liberal Party)</li>
<li>SV - Sosialistisk Venstreparti (Socialist Left Party)</li>
<li>MDG - Miljøpartiet de Grønne (Green Party)</li>
<li>RØDT - Rødt (Red)</li>
<li>KRISTNE - De Kristne</li>
<li>PP - Pensjonistpartiet (Pensioners Party)</li>
<li>PIR - Piratpartiet</li>
<li>KYST - Kystpartiet (Coastal Party)</li>
<li>DEMN - Demokratene i Norge</li>
<li>KSP</li>
<li>DLF</li>
<li>NKP</li>
<li>SJALTA</li>
<li>SFP</li>
<li>AKSJOLJE</li>
<li>FOLKEM</li>
<li>Andre</li>
</ul>

Full tittel

Norway: Parliamentary election 2013

Identifikasjonsnummer

nopa2013

Produksjonsdato

2015-03-23

Datakjelder

Norwgian Government:  
<a target= "_blank" href="https://www.regjeringen.no/en/topics/elections-and-democracy/election-portal/elections-results/id456634/">Election results</a>

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.