Datasett: Norway: Parliamentary elections 1945-2013

Samandrag

<h4>Party abbreviations:</h4>
<ul>
<li>DNA - Det norske Arbeiderparti (Norwegian Labour Party)</li>
<li>H - Høyre (Conservative Party)</li>
<li>V - Venstre (Liberal Party)</li>
<li>NKP - Norges Kommunistiske Parti (Communist Party of Norway)</li>
<li>BP - Bondepartiet (t.o.m. 1959)</li>
<li>KRF - Kristelig Folkeparti (Christian Democratic Party)</li>
<li>SFFS - Sogn og Fjordane fisker- og småbrukerparti</li>
<li>FRP - Fremskrittspartiet (Progress Party)</li>
<li>SP - Senterpartiet (Centre Party)</li>
<li>SV - Sosialistisk Venstreparti (Socialist Left Party)</li>
<li>MDG - Miljøpartiet de Grønne (Green Party)</li>
<li>PP - Pensjonistpartiet (Pensioners Party)</li>
<li>RV - Rød Valgallianse (Red Electoral Alliance)</li>
<li>DLF - Det Liberale Folkepartiet (Liberal People's Party)</li>
<li>FLP - Fedrelandspartiet (Fatherland Party)</li>
<li>SI - Stopp Innvandringen (Stop Immigration)</li>
<li>FMS - Fylkeslistene for miljø og solidaritet</li>
<li>FF - Felles framtid (Common Future)</li>
<li>FP - Frihetspartiet (Freedom Party)</li>
<li>HJELP - Hjelp fremmedkulturelle hjem ellers ...</li>
<li>KKP - Kristent konservativt parti (Christian Conservative Party)</li>
<li>NLP - Naturlovpartiet (Natural Law Party)</li>
<li>SFP49 - Samfunnspartiet 1949 (Society Party)</li>
<li>SNF - Samlingspartiet (Ny Fremtid)</li>
<li>FFV - Frie Folkevalgte (Free People Chosen)</li>
<li>FFF - Folkeaksjonen Fremtid for Finnmark</li>
<li>HV - Hvit Valgallianse (White Electoral Alliance)</li>
<li>TKD - Tverrpolitisk kyst og distriktsparti</li>
<li>RP - Rettferdighetspartiet (Justice Party)</li>
<li>B/E - Barn/Eldre (Children/Elderly)</li>
<li>SL - Samefolkets liste</li>
<li>KP - Kystpartiet (Coastal Party)</li>
<li>DPP - Det Politiske Parti (The Political Party)</li>
<li>SD - Sosialdemokratene</li>
<li>KS - Kristent Samlingsparti</li>
<li>NFP - Norsk Folkeparti</li>
<li>R - Rødt (Red)</li>
<li>AML - Abort-motstandernes liste</li>
<li>SF - Sosialistisk Folkeparti (1961-1969)</li>
<li>NSP - Norsk Sosialdemokratisk parti</li>
<li>DNF - Det nye Folkepartiet (1973-1977)</li>
<li>ALP - Anders Langes parti (1973)</li>
<li>EP - Ensliges parti</li>
<li>KFF - Kvinnenes frie folkevalgte</li>
<li>NDP - Norges demokratiske parti</li>
<li>SVF - Sosialistisk Valgforbund (1973)</li>
<li>FL - Felleslister</li>
<li>FL-V - Fellesliste Venstre</li>
<li>FL-BP - Fellesliste Bondepartiet</li>
<li>FL-KFP - Fellesliste Kristelig folkeparti</li>
<li>FL-H - Fellesliste Høyre</li>
<li>FL-SP - Fellesliste Senterpartiet</li>
<li>FL-NKP/SF - Fellesliste Norges Kommunistiske Parti og Sosialistisk Folkeparti</li>
<li>FL-DNF - Fellesliste Det nye Folkepartiet</li>
<li>B-FL - Borgerlige felleslister</li>
<li>LOKALE - Lokale lister</li>
<li>OTHER-L - Andre lister</li>
<li>AKSJOLJE - Folkelisten mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja</li>
<li>SFP - Samfunnspartiet - stiftet 1985 (Society Party)</li>
<li>DEM - Demokratene i Norge</li>
<li>FOLKEM - Folkemakten</li>
<li>KRISTNE - De Kristne</li>
<li>PIR - Piratpartiet</li>
<li>SJALTA - Sykehus til Alta</li>
<li>OTHER - Andre</li>
</ul>

Full tittel

Norway: Parliamentary elections 1945-2013

Identifikasjonsnummer

nopa1945-2013

Produksjonsdato

2015-03-23

Datakjelder

Norwgian Government:  
<a target= "_blank" href="https://www.regjeringen.no/en/topics/elections-and-democracy/election-portal/elections-results/id456634/">Election results</a>

Statistics Norway:
<a target= "_blank" href="http://www.ssb.no/">http://www.ssb.no/</a>;

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.