Datasett: United Kingdom: European Parliament Election 1994 (summary)

Samandrag

<h4>United Kingdom: European Parliament Election 1994 (summary)</h4>

<p>Regional level data presently not available</p>

<p><b>Date of election:</b> 9 June 1994</p>

Full tittel

United Kingdom: European Parliament Election 1994 (summary)

Identifikasjonsnummer

UKEP1994!SUM!Display

Produsent

Namn Tilknyting Forkorting Rolle
Norwegian Social Science Data Services NSD

Versjon

Dato: 2009-04-01

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Election

Tidsperiode dekka

Start Slutt Syklus
1994 1994

Geografisk omfang

Bulgaria (NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3)

Geografisk eining

Country
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3

Analyseeining

Statistical/administrative unit

Datatype

Aggregate data

Datainnsamlar

Norwegian Social Science Data Services  (NSD)

Type datainnsamling

National statistics

Datakjelder

<p>UK Office of the European Parliament: <a target="_blank" href="http://www.europarl.org.uk/section/1994-figures/european-elections-1994">1994 Election Figures</a></p>


<p>Mackie, T.T. 1995. United Kingdom. <em>European Journal of Political Research</em>, Vol. <b>28</b>(3-4), 495-503.</p>

Tilgangsstatus

Data is available free of charge

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.