Datasett: United Kingdom: Parliamentary Election 2001

Samandrag

<h4>United Kingdom: Parliamentary Election 2001</h4>


<p><b>Date of election:</b> 7 June 2001</p>

<h4>Political parties represented in the election:</h4>
<ul>
   <li>Lab - Labour Party</li>
   <li>Con - Conservative Party</li>

       <li>LD - Liberal Democrats</li>

   <li>Other</li>

</ul>

Full tittel

United Kingdom: Parliamentary Election 2001

Identifikasjonsnummer

UKPA2001!Display

Produsent

Namn Tilknyting Forkorting Rolle
Norwegian Social Science Data Services NSD

Versjon

Dato: 2009-04-01

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Election

Tidsperiode dekka

Start Slutt Syklus
1994 1994

Geografisk omfang

Bulgaria (NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3)

Geografisk eining

Country
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3

Analyseeining

Statistical/administrative unit

Datatype

Aggregate data

Datainnsamlar

Norwegian Social Science Data Services  (NSD)

Type datainnsamling

National statistics

Datakjelder

<p>Fisher, J. 2002. United Kingdom. <em>European Journal of Political Research</em>, Vol. <b>41</b>(7-8), 1101-1110.</p>


<p>Inter-Parliamentary Union: <a target="_blank" href="http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp">PARLINE database
 on national parliaments</a></p>
  
 <p> The Electoral Commission: <a target= "_blank" href="http://www.electoralcommission.org.uk/">Election 2001, The Official Results<a/></p>
  
 <p>UK Parliament:  <a target="_blank" href="http://www.parliament.uk/topics/Election-results-UKArchive.htm">Election results, UK archive</a></p>

Notat

‘Others’ seats comprise the Speaker of the House in Scotland (formally a Labour Member of Parliament: Michael Martin) and an Independent candidate in England.

Tilgangsstatus

Data is available free of charge

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.