Datasett: Slovakia: Presidential Election 2009 - round 2

Sammendrag

<h4>Candidates represented in the election:</h4>
<ul>
   <li>Ivan Gašparovic</li>
   <li>Iveta Radicová</li>

</ul>

Full tittel

Slovakia: Presidential Election 2009 - round 2

Identifikasjonsnummer

SKPR2009(2)_Display

Versjon

Dato: 2009-04-01

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Election

Land

Slovakia  (SK)

Geografisk omfang

Slovakia (NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3) - 2007 version of NUTS configurations.
In addition to NUTS levels, the results are available for LAU 1(Local Adminstrative Level) - 'Okres' - in the downloadable version of the dataset.

SK SLOVAKIA
SK0 SLOVAKIA
SK01 Bratislavský kraj
SK010 Bratislavský kraj
SK02 Západné Slovensko
SK021 Trnavský kraj
SK022 Trenciansky kraj
SK023 Nitriansky kraj
SK03 Stredné Slovensko
SK031 Zilinský kraj
SK032 Banskobystrický kraj
SK04 Východné Slovensko
SK041 Presovský kraj
SK042 Kosický kraj
SKZ EXTRA-REGIO (Abroad votes, postal votes)
SKZZ Extra-Regio
SKZZZ Extra-Regio

Geografisk enhet

Country
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3

Analyseenhet

Statistical/administrative unit

Datatype

Aggregate data

Type datainnsamling

Data was donwloaded at LAU leve 1 level (Okres). Aggregation was compiled by NSD.

Datakilder

<p>Statistical Office of the Slovak Republik: <a target="_blank" href="http://portal.statistics.sk/">http://portal.statistics.sk/</a></p>;

Notater

NUTS structure and electoral units: For electoral purposes, Slovakia is (since 1998) one, national electoral district. However, election results are available at district levels, thus making it possible to develop aggregated referendum statistics.

Tilgangsstatus

Data is available free of charge

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.