Datasett: United Kingdom: European Parliament Election 1999 (summary)

Sammendrag

<h4>United Kingdom: European Parliament Election 1999 (summary)</h4>

<p>Regional level data presently not available</p>

<p><b>Date of election:</b> 10 June 1999</p>

Full tittel

United Kingdom: European Parliament Election 1999 (summary)

Identifikasjonsnummer

UKEP1999!SUM!Display

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Norwegian Social Science Data Services NSD

Versjon

Dato: 2009-04-01

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Election

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
1994 1994

Geografisk omfang

Bulgaria (NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3)

Geografisk enhet

Country
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3

Analyseenhet

Statistical/administrative unit

Datatype

Aggregate data

Datainnsamler

Norwegian Social Science Data Services  (NSD)

Type datainnsamling

National statistics

Datakilder

<p>UK Office of the European Parliament: <a target="_blank" href="http://www.europarl.org.uk/section/1999/1999-election-figures">1999 Election Figures</a></p>

Tilgangsstatus

Data is available free of charge

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.