Datasett: United Kingdom: Parliamentary Election 1997

Sammendrag

<h4>United Kingdom: Parliamentary Election 1997</h4><p><b>Date of election:</b> 1 May 1997</p>

<h4>Political parties represented in the election:</h4>
<ul>
   <li>Lab - Labour Party</li>
   <li>Con - Conservative Party</li>

       <li>LD - Liberal Democrats</li>
       <li>PC/SNP - Plaid Cymru (Wales) - Scottish National Party (Scotland)

   <li>Other</li>

</ul>

Full tittel

United Kingdom: Parliamentary Election 1997

Identifikasjonsnummer

UKPA1997!Display

Produsent

Navn Tilknytning Forkortelse Rolle
Norwegian Social Science Data Services NSD

Versjon

Dato: 2009-04-01

Liste av nøkkelord

Emneklassifisering

Election

Tidsperiode dekket

Start Slutt Syklus
1994 1994

Geografisk omfang

Bulgaria (NUTS 1, NUTS 2, NUTS 3)

Geografisk enhet

Country
NUTS 1
NUTS 2
NUTS 3

Analyseenhet

Statistical/administrative unit

Datatype

Aggregate data

Datainnsamler

Norwegian Social Science Data Services  (NSD)

Type datainnsamling

National statistics

Datakilder

<p>Webb, P. 1998. United Kingdom. <em>European Journal of Political Research</em>, Vol. <b>34</b>(3-4), 539-549.</p>


<p>Inter-Parliamentary Union: <a target="_blank" href="http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp">PARLINE database
 on national parliaments</a></p>
  
   <p>UK Parliament:  <a target="_blank" href="http://www.parliament.uk/topics/Election-results-UKArchive.htm">Election results, UK archive</a></p>

Tilgangsstatus

Data is available free of charge

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.