Embedding
Copy this code to your own web page:

URL:

Link to this page

Embed:

Copy this code to your own web page
Customize and preview

Dataset: Bulgaria: Presidential Election 2011

Loading…
Candidates Plevneliev Kalfin Kuneva Siderov Solakov Hristov Semov Vitkov Ibrayim Other
Round Round 1 sort Round 2 sort Round 1 sort Round 2 sort Round 1 sort Round 2 sort Round 1 sort Round 2 sort Round 1 sort Round 2 sort Round 1 sort Round 2 sort Round 1 sort Round 2 sort Round 1 sort Round 2 sort Round 1 sort Round 2 sort Round 1 sort Round 2 sort
Region
BULGARIA 40.11 52.58 28.96 47.42 14.00 - 3.64 - 2.50 - 1.95 - 1.84 - 1.61 - 1.24 - 4.14 -
Vidin 32.55 44.54 36.59 55.46 13.80 - 4.19 - 1.87 - 2.44 - 3.02 - 1.04 - 0.28 - 4.22 -
Montana 34.28 46.39 33.28 53.61 13.64 - 6.16 - 1.68 - 2.40 - 2.84 - 1.14 - 0.32 - 4.27 -
Vratsa 34.71 48.19 34.39 51.81 14.44 - 4.09 - 2.58 - 1.50 - 1.50 - 1.07 - 0.31 - 5.42 -
Pleven 38.17 51.27 29.91 48.73 13.41 - 4.83 - 3.03 - 2.38 - 2.30 - 1.03 - 0.53 - 4.41 -
Lovech 39.45 53.11 27.77 46.89 12.81 - 3.22 - 2.44 - 1.52 - 2.99 - 0.94 - 0.58 - 8.26 -
Veliko Tarnovo 36.80 50.20 30.23 49.80 15.79 - 3.91 - 2.70 - 2.06 - 2.12 - 1.41 - 0.76 - 4.22 -
Gabrovo 46.37 60.99 25.34 39.01 13.16 - 3.58 - 2.66 - 1.56 - 2.27 - 1.48 - 0.55 - 3.02 -
Ruse 39.91 52.47 27.51 47.53 15.03 - 3.45 - 3.03 - 2.61 - 2.22 - 1.25 - 1.31 - 3.70 -
Razgrad 29.36 32.59 31.66 67.41 19.71 - 1.87 - 2.72 - 1.47 - 1.23 - 0.53 - 5.41 - 6.05 -
Silistra 35.29 44.40 32.60 55.60 13.72 - 2.47 - 3.56 - 1.12 - 1.22 - 0.60 - 3.09 - 6.34 -
Varna 43.28 59.35 23.71 40.65 16.23 - 4.10 - 3.27 - 1.58 - 1.19 - 1.82 - 0.80 - 4.03 -
Dobrich 37.19 50.07 30.72 49.93 14.81 - 3.17 - 3.26 - 1.14 - 2.23 - 0.80 - 1.90 - 4.78 -
Shumen 33.40 42.22 36.50 57.78 14.26 - 3.15 - 2.51 - 1.27 - 1.74 - 0.96 - 2.96 - 3.26 -
Targovishte 27.37 34.46 39.67 65.54 13.59 - 2.47 - 2.70 - 1.18 - 2.05 - 0.73 - 3.36 - 6.89 -
Burgas 42.78 53.99 24.85 46.01 14.08 - 2.47 - 5.65 - 1.40 - 1.58 - 1.14 - 2.24 - 3.80 -
Sliven 38.70 51.37 29.64 48.63 13.95 - 4.54 - 2.78 - 1.52 - 3.17 - 0.98 - 0.96 - 3.76 -
Yambol 38.44 49.56 33.68 50.44 12.26 - 3.22 - 4.15 - 1.22 - 2.39 - 0.70 - 0.64 - 3.30 -
Stara Zagora 41.16 54.70 29.86 45.30 13.07 - 4.04 - 2.94 - 1.52 - 2.12 - 1.24 - 0.92 - 3.13 -
Sofia (stolitsa) 45.38 60.96 24.34 39.04 13.73 - 3.47 - 0.98 - 3.54 - 1.18 - 4.46 - 0.09 - 2.83 -
Sofia 42.82 55.80 28.75 44.20 12.85 - 4.40 - 2.58 - 1.71 - 1.84 - 1.25 - 0.29 - 3.51 -
Blagoevgrad 47.10 56.31 21.97 43.69 13.62 - 3.46 - 1.54 - 1.82 - 2.63 - 0.69 - 0.77 - 6.40 -
Pernik 42.60 55.34 29.61 44.66 13.34 - 4.63 - 1.56 - 1.47 - 1.76 - 1.44 - 0.30 - 3.28 -
Kyustendil 42.32 55.86 29.65 44.14 12.57 - 6.14 - 1.10 - 2.00 - 1.92 - 1.14 - 0.21 - 2.95 -
Plovdiv 42.71 57.24 27.80 42.76 13.35 - 4.20 - 1.92 - 2.13 - 1.71 - 1.61 - 1.34 - 3.23 -
Haskovo 37.04 47.60 30.74 52.40 13.18 - 3.23 - 3.83 - 1.52 - 2.24 - 0.96 - 1.96 - 5.31 -
Pazardzhik 38.53 52.12 29.64 47.88 14.46 - 4.00 - 2.65 - 1.50 - 2.01 - 0.96 - 0.90 - 5.36 -
Smolyan 37.82 48.09 30.03 51.91 20.59 - 1.09 - 1.94 - 1.03 - 1.61 - 0.62 - 0.70 - 4.57 -
Kardzhali 26.20 25.03 46.16 74.97 9.62 - 1.30 - 1.68 - 1.29 - 0.69 - 0.28 - 7.00 - 5.77 -
Abroad 31.14 42.53 42.58 57.47 11.32 - 1.95 - 1.22 - 1.50 - 0.47 - 2.02 - 5.38 - 2.41 -