Dataset: Bulgaria: Presidential Election 2011

Loading…
Filter variables:
Measure, Votes %
Candidates Plevneliev Kalfin Kuneva Siderov Solakov Hristov Semov Vitkov Ibrayim Other
Round Region
Round 1 BULGARIA 40.11 28.96 14.00 3.64 2.50 1.95 1.84 1.61 1.24 4.14
Vidin 32.55 36.59 13.80 4.19 1.87 2.44 3.02 1.04 0.28 4.22
Montana 34.28 33.28 13.64 6.16 1.68 2.40 2.84 1.14 0.32 4.27
Vratsa 34.71 34.39 14.44 4.09 2.58 1.50 1.50 1.07 0.31 5.42
Pleven 38.17 29.91 13.41 4.83 3.03 2.38 2.30 1.03 0.53 4.41
Lovech 39.45 27.77 12.81 3.22 2.44 1.52 2.99 0.94 0.58 8.26
Veliko Tarnovo 36.80 30.23 15.79 3.91 2.70 2.06 2.12 1.41 0.76 4.22
Gabrovo 46.37 25.34 13.16 3.58 2.66 1.56 2.27 1.48 0.55 3.02
Ruse 39.91 27.51 15.03 3.45 3.03 2.61 2.22 1.25 1.31 3.70
Razgrad 29.36 31.66 19.71 1.87 2.72 1.47 1.23 0.53 5.41 6.05
Silistra 35.29 32.60 13.72 2.47 3.56 1.12 1.22 0.60 3.09 6.34
Varna 43.28 23.71 16.23 4.10 3.27 1.58 1.19 1.82 0.80 4.03
Dobrich 37.19 30.72 14.81 3.17 3.26 1.14 2.23 0.80 1.90 4.78
Shumen 33.40 36.50 14.26 3.15 2.51 1.27 1.74 0.96 2.96 3.26
Targovishte 27.37 39.67 13.59 2.47 2.70 1.18 2.05 0.73 3.36 6.89
Burgas 42.78 24.85 14.08 2.47 5.65 1.40 1.58 1.14 2.24 3.80
Sliven 38.70 29.64 13.95 4.54 2.78 1.52 3.17 0.98 0.96 3.76
Yambol 38.44 33.68 12.26 3.22 4.15 1.22 2.39 0.70 0.64 3.30
Stara Zagora 41.16 29.86 13.07 4.04 2.94 1.52 2.12 1.24 0.92 3.13
Sofia (stolitsa) 45.38 24.34 13.73 3.47 0.98 3.54 1.18 4.46 0.09 2.83
Sofia 42.82 28.75 12.85 4.40 2.58 1.71 1.84 1.25 0.29 3.51
Blagoevgrad 47.10 21.97 13.62 3.46 1.54 1.82 2.63 0.69 0.77 6.40
Pernik 42.60 29.61 13.34 4.63 1.56 1.47 1.76 1.44 0.30 3.28
Kyustendil 42.32 29.65 12.57 6.14 1.10 2.00 1.92 1.14 0.21 2.95
Plovdiv 42.71 27.80 13.35 4.20 1.92 2.13 1.71 1.61 1.34 3.23
Haskovo 37.04 30.74 13.18 3.23 3.83 1.52 2.24 0.96 1.96 5.31
Pazardzhik 38.53 29.64 14.46 4.00 2.65 1.50 2.01 0.96 0.90 5.36
Smolyan 37.82 30.03 20.59 1.09 1.94 1.03 1.61 0.62 0.70 4.57
Kardzhali 26.20 46.16 9.62 1.30 1.68 1.29 0.69 0.28 7.00 5.77
Abroad 31.14 42.58 11.32 1.95 1.22 1.50 0.47 2.02 5.38 2.41
Round 2 BULGARIA 52.58 47.42 - - - - - - - -
Vidin 44.54 55.46 - - - - - - - -
Montana 46.39 53.61 - - - - - - - -
Vratsa 48.19 51.81 - - - - - - - -
Pleven 51.27 48.73 - - - - - - - -
Lovech 53.11 46.89 - - - - - - - -
Veliko Tarnovo 50.20 49.80 - - - - - - - -
Gabrovo 60.99 39.01 - - - - - - - -
Ruse 52.47 47.53 - - - - - - - -
Razgrad 32.59 67.41 - - - - - - - -
Silistra 44.40 55.60 - - - - - - - -
Varna 59.35 40.65 - - - - - - - -
Dobrich 50.07 49.93 - - - - - - - -
Shumen 42.22 57.78 - - - - - - - -
Targovishte 34.46 65.54 - - - - - - - -
Burgas 53.99 46.01 - - - - - - - -
Sliven 51.37 48.63 - - - - - - - -
Yambol 49.56 50.44 - - - - - - - -
Stara Zagora 54.70 45.30 - - - - - - - -
Sofia (stolitsa) 60.96 39.04 - - - - - - - -
Sofia 55.80 44.20 - - - - - - - -
Blagoevgrad 56.31 43.69 - - - - - - - -
Pernik 55.34 44.66 - - - - - - - -
Kyustendil 55.86 44.14 - - - - - - - -
Plovdiv 57.24 42.76 - - - - - - - -
Haskovo 47.60 52.40 - - - - - - - -
Pazardzhik 52.12 47.88 - - - - - - - -
Smolyan 48.09 51.91 - - - - - - - -
Kardzhali 25.03 74.97 - - - - - - - -
Abroad 42.53 57.47 - - - - - - - -